افراد علاقه مند به حوزه بازاریابی محصولات دالبوک می توانند مشخصات خود را از طریق صفحه ارتباط با ما ارسال نمایند و دالبوک نیز پس از بررسی درخواست با افراد متقاضی ارتباط برقرار نموده.

و بازاریابان در قالب قرارداد بازاریابی دالبوک با فرد متقاضی منعقد می گردد.

به زبان های دیگر نیز ترجمه شده است: arArabic enEnglish