اولین فروشگاه صنایع دستی دالبوک به آدرس : بلوار وکیل آباد ، ابتدای تقاطع بلوار صیاد شیرازی ، لابی هتل پارس مشهد افتتاح شد

 

به زبان های دیگر نیز ترجمه شده است: arArabic enEnglish